www.siamntd.com

http://www.siamntd.com
 
ประเภทสินค้า
ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
สถิติการชม : 20,552 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุด : 21/11/2562
NTD-002
ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
บริษัทสยาม เอ็นทีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด >> รับสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้า/อุปกรณ์หยอดเหรียญทั่วประเทศ ติดต่อสอบถามได้ที่ 085-9666536,085-5531188
 
 
 
คุณสมบัติ

มีเสียงพูดไทยอัตโนมัติในตัวทุกขั้นตอน
 
หัวจ่ายแบบปั๊มใหญ่ 1 หัวจ่าย
 
ถังน้ำมันในตัว 1 ถัง 200 ลิตร
 
ระบบไฟกับถังน้ำมัน แยกจากกันโดยสิ้นเชิง
 
ขนาด 70x70x210 ซ.ม.
 
รับเหรียญ 1,2,5,10
 
รับธนบัตร 20,50,100
 
สามารถแสกนธนบัตรปลอมได้
 
มีหน้าปัด LCD บอกจำนวนเงินและจำนวนลิตร
 
ควบคุมการจ่ายน้ำมันด้วยระบบโฟลมิเตอร์

ระบบลูกลอยตัดน้ำมันเมื่อน้ำมันหมดถัง
 
มีถังดับเพลิงเพื่อป้องกันอัคคีภัย
 
รับประกัน 1 ปี (เฉพาะอะไหล่ไฟฟ้า)

ผ่านการรับรองตรวจสอบอุปกรณ์จากสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผ่านมาตรฐานถูกต้องตามกฎธุรกิจพลังงาน กรมพลังงาาน

ผ่านการรับรองตรวจสอบจากสำนักงานกลางช่างตวงวัด

 
รายละเอียด

ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญขนาดกลาง 1 หัวจ่าย (เหรียญ+ธนบัตร)
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำเป็นสถานบริการน้ำมันหลายๆ จุด
 
มีปริมาณผู้ใช้บริการในระดับกลาง 1 หัวจ่าย
 
เพื่อความสะดวกและง่ายในการดูแลรักษา

 
 
ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

การขออนุญาตติดตั้งตู้จำหน่ายน้ำมันหยอดเหรียญ

เอกสารที่ต้องเตรียมในการใช้ยื่น 

1.สัญญาเช่าที่ดินเพื่อติดตั้งตู้จำหน่ายน้ำมันหยอดเหรียญ และสำเนาโฉนดที่ดินของผู้ให้เช่า พร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ให้เช่า(เอกสารสิทธิการเป็นเจ้าของที่ดิน)

2.รูปถ่ายสถานที่ติดตั้งตู้พร้อมระบุตำแหน่งในการติดตั้ง

4. แผนที่ ที่จะนำตู้ไปติดตั้งพร้อมระบุตำแหน่งในการติดตั้ง 

5. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต 

6. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุญาต              

7. แบบก่อสร้างตู้น้ำมัน(ทางบริษัทจัดเตรียมให้)

7.ธ.พ.น.2 (ได้รับเมื่อไปยื่นเอกสารข้อ 1-7 ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

 

 

วิธีการยื่นเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 1 

1. จัดเอกสารที่ต้องเตรียมไว 4 ชุด 

2.นำเอกสารที่เตรียม 1 ชุด มายื่นที่ กองช่าง อ.บ.ต.ที่เราจะติดตั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ออกใบแจ้งให้(ธ.พ.น. 1) 

3.หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จาก อ.บ.ต. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะมาตรวจสอบพื้นที่ที่จะติดตั้ง 

4.เมื่อตรวจสอบผ่านแล้วก็จะออกใบ ธ.พ.น. 2(ใบรับแจ้ง)ให้ 

ขั้นตอนที่2 

 1.นำใบ ธ.พ.น. 2(ถ่ายเอกสาร) +เอกสารที่จัดเตรียมไว้ไปยื่นขอจดทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 

ที่ อ.บ.จ. ค่าธรรมเนียม 50 บาท ตลอดชีพ 

 2.เมื่อได้รับใบจดทะเบียนการค้าแล้วถ่ายเอกสาร 

  3.นำใบ ธ.พ.น.2 (ถ่ายเอกสาร)+ใบจดทะเบียนการค้า(ถ่ายเอกสาร)+เอกสารที่เตรียมไว้ 1 ชุด 

  ไปยื่นที่กรมสาธารณสุขเพื่อชำระค่าภาษี (500) 

ขั้นตอนที่ 3 

-นำใบจดทะเบียนการค้า+ธ.พ.น.2+เอกสารที่เตรียมไว้ 1 ชุดไปยื่นที่สรรพสามิตร 

เพื่อแจ้งขึ้นทะเบียนในการประกอบกิจการน้ำมันหยอดเหรียญ 

-รอรับใบอนุญาตจาก อ.บ.ต. (อ.บ.ต.จะเป็นผู้แจ้งให้ลูกค้าทราบเองหรืออาจจะจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าที่บ้าน)

 


 

 


 


 
Online:  2
Visits:  487,703
Today:  4
PageView/Month:  1,418